Buske.nl

Weer thuis..

Je leest het goed, we zijn weer thuis! Na een gezellige tijd in Geneve en zelfs in Lloret zijn we direct na aankomst in Barcelona bestolen!

Er is een zijruit ingeslagen en er waren dusdanig veel spullen meegenomen dat we de reis niet meer voort konden zetten.

Nadat de aangifte achter de rug was zijn we huiswaarts gekeerd.

Een volledig verslag van dit alles, foto’s van Lloret en een reisverslag van Jeroen over Geneve en de rit naar Lloret volgen nog.